Наша продукция
Нормативная база
Закон України про електроенергетику
Закон України про засади функціонування ринку електричної енергії україни
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/663-18
Закон України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1540-19
Закон України про ринок електричної енергії
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/663-18
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сферах енергетики та комунальних послуг від13.04.2017 № 504 про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/663-18
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 «Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/663-18