Наша продукция
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"ХАРКІВ'ЯНКА"
МАЙ
13
2017
Следуюшая статья
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"ХАРКІВ'ЯНКА"  Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА"ХАРКІВ'ЯНКА" (Відомості про зміну типу акціонерного товариства)
    І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ’ЯНКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 30377900
3. Місцезнаходження: 61052 м. Харків вул. Коцарська, 24/26
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-02-95 (057) 712-35-42
5. Електронна поштова адреса: it@xkf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
    ІІ. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Кондитерська фабрика «Харків’янка", які відбулися
15.04.2017 року (протокол № 1 від 15.04.2017р.), було прийнято рішення про зміну типу акціонерного
товариства. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
 в ЄДР: 11.05.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне
товариство " Кондитерська фабрика «Харків’янка "; Повне найменування акціонерного товариства після
зміни: Приватне акціонерне товариство " Кондитерська фабрика «Харків’янка ".
    ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та
 визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова Правління    Домбровський В.С.
    13.05.2017