Наша продукция
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"
МАЙ
12
2017
Следуюшая статья
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" (Відомості про зміну типу акціонерного товариства)
    І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"
2. Код за ЄДРПОУ: 00377265
3. Місцезнаходження: 61017 м. Харків Лозівська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 712-90-07, 712-87-39 (057) 712-90-07
5. Електронна поштова адреса: info@biscuit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.biscuit.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства
    ІІ. Текст повідомлення
Річними загальними зборами акціонерів ПАТ "Харківська бісквітна фабрика", які відбулися 12.04.2017
року (протокол б/н від 12.04.2017р.), було прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства.
Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР:  10.05.2017;

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне акціонерне товариство "Харківська бісквітна фабрика";

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: Приватне акціонерне товариство "Харківська бісквітна фабрика".


    ІIІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та  визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління -     Генеральний директор                          Коваленко А.А.
    12.05.2017