Наша продукция
Річний звіт ПАТ "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА" за 2016 рік
Титульний аркуш
Титульний аркуш
Зміст
Зміст
Зміст
Зміст
Основні відомості про емітента
Основні відомості про емітента
Інформація про засновників
Інформація про засновників
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про посадових осіб емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% і більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента
Інформація про осіб, що володіють 10% та більше акцій емітента
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
Інформація про дивіденди
Інформація про дивіденди
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
 Відомості про цінні папери емітента
Відомості про цінні папери емітента
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Опис бізнесу
Інформація про основні засоби емітента
Інформація про основні засоби емітента
Інформація щодо вартості чистих активів
Інформація щодо вартості чистих активів
Інформація про зобов'язання емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Інформація про правочини, щодо яких є заінтересованість
Інформація про правочини, щодо яких є заінтересованість
Відомості щодо особливої інформації емітента
Відомості щодо особливої інформації емітента
Корпоративне управління. Загальні збори.
Корпоративне управління. Загальні збори.
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Органи управління
Корпоративне управління. Залучення інвестицій
Корпоративне управління. Залучення інвестицій
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ
Текст аудиторського висновку
Текст аудиторського висновку
Текст аудиторського висновку
Текст аудиторського висновку